| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Devoirs d'été 2021

Page history last edited by Marisol Arbués 1 year, 7 months ago

TREBALL D’ESTIU -FRANCÈS-

 

Alumnes que han fet 1r ESO

 

5 lectures (una lectura per setmana durant el mes de juliol). Els alumnes les trobaran al Google classroom.

 


Alumnes que han fet 2n ESO, primera llengua

5 lectures (una lectura per setmana durant el mes de juliol). Els alumnes les trobaran al Google classroom.

 

 

Alumnes que han fet 3r ESO, primera llengua

Els alumnes hauran de llegir el llibre L'inondation, de Reine Mimran.  Ed. Clé International. Es ven a l'Institut al preu de 7 € (preguntar pels professors de francès des del dia 7 fins al dia 20 de juliol, de 10h a 12h). Al setembre, lliurament dels exercicis del llibre i control de lectura.

 

Alumnes que han fet 4rt. ESO, primera llengua

  • Futurs Bachibac: Llegir el llibre Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, d'Éric-Emmanuel Schmitt  + exercicis. Rebreu instruccions per correu electrònic. Examen de lectura i lliurament d'exercicis, al setembre. 
  • Alumnes que no faran Batxibac : Repassar els continguts de la wiki 

 

Alumnes que han fet 1r, de BAT 

 

  •  Alumnes Bachibac : Tornar a llegir Balzac et le petite tailleuse chinoise, de Dai Sijié. Fer el rapport de stage Rapport Stage.doc. A més, rebreu alguns exercicis per correu. 
  • Alumnes de primera llengua : Le passe-muraille (Examen de lectura, a principis de curs)

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.